STRONA GŁÓWNA >> O FIRMIE / LEMARPOLLEMARPOL-Wózki Widłowe Sp. z o.o. jest firmą rodzinną, wyłącznie z kapitałem polskim. Jej działalność datuje się od 1994r.

Posiada znaczącą pozycję na rynku polskim w zakresie sprzedaży, serwisu i wynajmu wózków widłowych światowej klasy producentów, takich jak KOMATSU, TOYOTA itd.

Firma osiągnęła duży sukces na polskim rynku dzięki elastyczności przy sprzedaży dla klienta i dużej gamie oferowanych wózków widłowych. Oferujemy wózki z napędem: benzynowym, gazowym, benzynowo-gazowym, diesel i elektrycznym. Około 30% sprzedaży to wózki nowe, pozostała część to maszyny używane.

Spółka posiada zakład remontowo-naprawczy, gdzie przeprowadzane są remonty wspomnianych maszyn. Zakres remontów i napraw od niewielkich, bieżących napraw do remontów kapitalnych, w tym również remontów silników.

Wyremontowany sprzęt jest oferowany klientowi do sprzedaży. Każda maszyna po remoncie posiada kartę gwarancyjną ważną nawet przez okres 24 miesięcy.

Poszczególni pracownicy zaplecza warsztatowo-naprawczego oraz obsługi serwisowej zostali kompleksowo przeszkoleni przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego, w następstwie czego uzyskali uprawnienia konserwatorskie UDT, co stawia firmę w czołówce dystrybutorów wózków widłowych na terenie Polski w zakresie spełniania wymogów Unii Europejskiej. Dzięki temu, Spółka stała się od 2003r. dealer`em firmy KOMATSU, której wózki widłowe cieszą się coraz większym powodzeniem i osiągają coraz większy procent udziału w rynku krajowym.

Ofertę sprzedaży Firmy poszerza sprzedaż części zamiennych do wszelkiego typu wózków widłowych, dzięki czemu nie ma problemu z usługami gwarancyjnymi, jak i pogwarancyjnymi.

Spółka posiada największy, co do ilości posiadanych maszyn skład celny wózków widłowych, wózków paletowych ręcznych oraz części zamiennych, co pozwala szybko i sprawnie reagować na potrzeby klientów.

Firma zatrudnia handlowców /sprzedawców/ którzy swoją działalnością obejmują teren całego kraju. Dystrybucja prowadzona jest przez kilka oddziałów Spółki. Zamiarem Zarządu Spółki jest rozbudowa pionu handlowego, tym także zwiększenie ilości oddziałów celem zagęszczania sieci dystrybucji wózków widłowych.Firma rozwija również coraz większą sprzedaż eksportową.
Lemarpol - Wózki Widłowe Sp. z o.o. 01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 106B
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038980 NIP 676-007-67-83, REGON 001309700; Kapitał zakładowy: 891.000 zł