STRONA GŁÓWNA >> KONTAKT / DANE KONTAKTOWE


Lemarpol Wózki Widłowe sp. z o.o.
ul. Krakowska 93a
34-120 Andrychów


Dział handlowy:
+48 691 500 215


Jeśli poszukujecie Państwo wózka widłowego i chcecie otrzymać wysokiej klasy sprzęt
za stosunkowo niską cenę prosimy skontaktować się z naszym przedstawicielem.

W tym celu wystarczy wypełnić prosty formularz.


Lemarpol - Wózki Widłowe Sp. z o.o. 01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 106B
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038980 NIP 676-007-67-83, REGON 001309700; Kapitał zakładowy: 891.000 zł